Prof. Dr. MURAT ÖZYAVUZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Prof. Dr. MURAT ÖZYAVUZ

T: (0282) 250 2903

M mozyavuz@nku.edu.tr

W mozyavuz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Bölüm:Peyzaj Mimarlığı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:PEYZAJ MİMARLIĞI (DR)
Öğrenim Yılları: 2003-2008
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ / PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2000-2003
Tez:
Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ / PEYZAJ MİMARLIĞI PR.
Öğrenim Yılları: 1994-1999
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Prof. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2017-
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ / PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI
2012-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
2009-
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
2008-2009
Araş. Gör. ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ / PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI
2003-2008
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ / PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
1999-2003
İdari Görevler
Dekan Yrd. GÜZEL SANATLAR, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
2012-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mimarlık, Planlama, Tasarım Temel Alanı / Peyzaj Mimarlığı
Peyzaj Planlama
Peyzaj Tasarımı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Özyavuz M., Karakaya Aytin B. ., Ertin D. G., Analysis of Bioclimatic Comfort of Tekirdag (Turkey) Province with Geographical Information Systems, Journal of Environmental Protection and Ecology, 2018.
Özgün Makale SCI
2. Güneş M., Özyavuz M., Noise Mapping of Namik Kemal University Campus (Tekirdag – Turkey) by Using Geographic Information Systems. , Journal of Environmental Protection and Ecology, 2018.
Özgün Makale SCI
3. Dönmez Y., Özyavuz M., Çabuk S., Çorbacı Ö. L., Determination of Bioclimatic Comfort Zones by Geographic Information Systems: Karabük Province, Turkey, Journal of International Environmental Applications&Science, 2018.
Özgün Makale EBSCO
4. ŞERMET R., ÖZYAVUZ M., Uluslar arası Yeşil Bina Sertifika Sistemlerinin Değerlendirilmesi, Uluslar arası Hakemli Mimarlık ve Tasarım Dergisi, 2017.
Özgün Makale
5. ÖZYAVUZ M., ŞİŞMAN E. E., Determination of Traffic Noise Pollution of the City of Tekirdag, Journal of Environmental Protection and Ecology, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
6. ÖZYAVUZ M., DÖNMEZ Y., Konut ve Site Alanlarında Uygulanan Peyzaj Tasarımlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma: Tekirdağ Kenti, Duzce University Journal of Forestry, 2016.
Özgün Makale cab
7. GÜRKAN A., SALICI A., ÖZYAVUZ M., Sustainable Land Use of Coastal Areas Case Study of Samandağ Coastal Zone, Oxidation Communication, 2016.
Özgün Makale SCI-Expanded
8. KORKUT A., ÖZYAVUZ M., Tasarım Eğitiminde Teknoloji Altyapısının Gerekliliği Üzerine Bir Araştırma, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2016.
Özgün Makale Doaj
9. ŞİŞMAN E. E., ÖZYAVUZ M., Tekirdağ Kent Halkının Parklar Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi, Uluslar Arası Mimarlık ve Tasarım Dergisi, 2016.
Özgün Makale
10. ÖZYAVUZ M., BİLGİLİ B. C., SALICI A., Determination of Vegetation Changes with NDVI Method, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 16, pp. 252-264, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
11. ÖZYAVUZ M., ELKIRAN G., BİLGİLİ B. C., Temperature distribution and environmental impact of Tekirdag Ataturk Forest Nature Park, International Journal of Global Warming, vol. 8, pp. 102-113, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
12. BİLGİLİ B. C., ŞATIR O., MÜFTÜOĞLU V., ÖZYAVUZ M., A Simplified Method for The Determination and Monitoring of Green Areas in Urban Parks Using Multispectral Vegetation Indices, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 15, pp. 1059-1065, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
13. ÖZYAVUZ M., DÖNMEZ Y., Monitoring the Changing Position of Coastlines Using Information Technologies, an Example of Tekirdağ, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 15, pp. 1051-1058, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
14. ÖZYAVUZ M., Determination of Temporal Changes in Lakes Mert and Erikli Using Remote Sensing and GIS, Journal of Coastal Research, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
15. ÖZYAVUZ M., Tekirdağ Kent Merkezinin Zamansal Değişiminin Uzaktan Algılama ile İncelenmesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2011.
Özgün Makale
16. ÖZYAVUZ M., A Change Vector Analysis Technique To Monitor Land Use/Land Cover In Yıldız Mountains, Turkey, Fresenius Environmental Bulletin, pp. 1190, 2011.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
17. ÖZYAVUZ M., Bitki Örtüsünün Ekolojik ޞartlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Analizi, Ganos (Işıklar) Dağı, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2011.
Özgün Makale Doaj
18. KİPER T., ÖZYAVUZ M., KORKUT A., Doğal Peyzaj Özelliklerinin Kırsal Turizm Gelişimine Etkisi: Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Örneği, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2011.
Özgün Makale Doaj
19. ÖZYAVUZ M., Analysis of Igneada and Its Surrounding Vegetation Dynamics Using Normalized Difference Vegetation Index Data From 1987?2000, Journal of Coastal Research, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
20. Uluğ V., KORKUT A., ŞİŞMAN E. E., ÖZYAVUZ M., Research on propagation methods of persian lily bulbs [fritillaria persica linn.] With various vegetative techniques, Pakistan Journal Of Botany, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
21. ÖZYAVUZ M., Analysis of Changes in Vegetation Using Multitemporal Satellite Imagery, the Case of Tekirdağ Coastal Town, Journal of Coastal Research, pp. 1038, 2010.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
22. ÖZYAVUZ M., Assessment of ecological units of important nature conservation area of Thrace Region, Journal of Coastal Research, pp. 615, 2010.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
23. ŞİŞMAN E. E., ÖZYAVUZ M., Çocuk Oyun Alanlarının Dağılımı ve Kullanım Yeterliliği: Tekirdağ Örneği,, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, pp. 13, 2010.
Özgün Makale Erişim Linki
24. ÖZYAVUZ M., Yazgan M., Planning of İğneada Longos (Flooded) Forests as a Biosphere Reserve, Journal of Coastal Research, 2010.
Özgün Makale SCI-Expanded
25. ŞİŞMAN E. E., ÖZYAVUZ M., The Evaluation of the Playgrounds in Respect of Child Safety: Tekirdağ (Turkey), Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, pp. 41, 2010.
Özgün Makale Erişim Linki
26. ÖZYAVUZ M., ŞİŞMAN E. E., KORKUT A., Namık Kemal Üniversitesi Yerleşke Bilgi Sisteminin Oluşturulması, TEkirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2009.
Özgün Makale Doaj
27. ÖZYAVUZ M., Trakya Üniversitesi Güllapoğlu Arboretumu Peyzaj Planlama Çalışmaları, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, pp. 297, 2008.
Özgün Makale Erişim Linki
28. KORKUT A., ÖZYAVUZ M., ŞİŞMAN E. E., Yetim L., Tekirdağ Kıyı ޞeridi Alan Kullanımlarının CBS Yardımıyla İrdelenmes, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2006.
Özgün Makale Doaj
29. ÖZYAVUZ M., The Concept Of Biosphere Reserve And The Biosphere Reserve Area Studies In Turkey, Journal of Environmental Protection and Ecology, vol. 7, pp. 638, 2006.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
30. ÖZYAVUZ M., Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Peyzaj Mimarlığında Kullanımı, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Dergisi, vol. 3, pp. 61, 2002.
Özgün Makale Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KORKUT A., ÖZYAVUZ M., Reflectıons Of Cultural Dıversıty In Turkey Urban Parks And Green Areas: İstanbul, Tekırdağ, Kırklarelı Examples, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 2016.
Özgün Makale ulakbim
2. DÖNMEZ Y., ÖZYAVUZ M., GÖKYER E., Safranbolu Kentinin Konut ve Site Alanların Yeşil Alan Durumlarının Saptanması, İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, cilt 5, ss. 1-12, 2015.
Özgün Makale Erişim Linki
3. ÖZYAVUZ M., ŞİŞMAN E. E., Büyükşehir:Tekirdağ, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014.
Özgün Makale
4. ÇORBACI Ö. L., ÖZYAVUZ M., Yazgan M., Peyzaj Mimarlığında Suyun Akıllı Kullanımı: Xeriscape, TABAD Research Journal of Agricultural Sciences, 2011.
Özgün Makale
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. ÖZYAVUZ M., Peyzaj Mimarlığında Suyun Etkin Kullanımı, Peyzaj Mimarlığı Dergisi, 2011.
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Özçalık M., Özyavuz M., Sustainable Landscape Planning and Design, Bölüm: Water Garden Design in Landscape Architecture ., Yayın Yeri: Peterlang, Editör: Murat ÖZyavuz, 2017.
Bilimsel Kitap
2. Özyavuz M., Karakaya Aytin B. ., Ertin D. G., Sustainable Landscape Planning and Design, Bölüm: Social Dimension of Squares’ Contributions to Urban Life ..., Yayın Yeri: Peterlang, Editör: Murat ÖZyavuz, 2017.
Bilimsel Kitap
3. ÖZYAVUZ M., Environmental Sustainability and Landscape Management, Bölüm: Urban Design, Yayın Yeri: ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY, 2016.
Bilimsel Kitap
4. ÖZYAVUZ M., Advances in Landscape Architecture, Bölüm: Inventory and Analysis of the Landscape, Yayın Yeri: Intechopen, Editör: Özyavuz Murat, 2013.
Bilimsel Kitap
5. ÖZYAVUZ M., KORKUT A., Özyavuz A., Advances in Landscape Architecture, Bölüm: Native Vegetation, Yayın Yeri: İntechopen, Editör: Murat Özyavuz, 2013.
Bilimsel Kitap
6. ÖZYAVUZ M., Landscape Planning, Bölüm: Protected Areas, Yayın Yeri: Intechopen, Editör: Murat Özyavuz, 2012.
Bilimsel Kitap
7. Özyavuz A., ÖZYAVUZ M., Landscape Planning, Bölüm: Xeriscape İn Landscape Design, Yayın Yeri: İntechopen, Editör: Murat Özyavuz, 2012.
Bilimsel Kitap
8. ÖZYAVUZ M., The Biosphere, Bölüm: Biosphere Reserves, Yayın Yeri: Intechopen, 2012.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Çorbacı Ö. L., Yazgan M. E., Özyavuz M., Kurakçıl Peyzaj (Xeriscape) ve Uygulamaları, Yayın Yeri: Karakaya Matbaa, 2017.
Bilimsel Kitap
2. ÖZYAVUZ M., ŞİŞMAN E. E., Bitki Tanıma ve Değerlendirme Kılavuzu, Yayın Yeri: Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 2012.
Ders Kitabı
3. KİPER T., KORKUT A., ÖZYAVUZ M., YILMAZ E., Kırsal turizm potansiyelinin saptanması ve: Tekirdağ – Şarköy uygulaması, Yayın Yeri: Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 2012.
Ders Kitabı
4. KORKUT A., ŞİŞMAN E. E., ÖZYAVUZ M., Peyzaj Mimarlığı, Yayın Yeri: Verda Yayıncılık & Danışmanlık, 2010.
Bilimsel Kitap
5. Murat Y. E., USLU A., ÖZYAVUZ M., İç Mekan Bitkileri ve Tasarımı, Yayın Yeri: Ankara Üniversitesi, 2009.
Ders Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. BİLGİLİ B. C., ERŞAHİN S., ÖZYAVUZ M., SPATIAL PREDICTION OF AIR TEMPERATURE IN EAST CENTRAL ANATOLIA OF TURKEY, 4th International Workshop on GeoInformation Science: GeoAdvances 2017 (14.10.2017-15.10.2017).
2. ÖZYAVUZ M., KARAKAYA AYTİN B., ERTİN D. G., ANALYSIS OF THE BIOCLIMATIC COMFORT OF TEKIRDAĞ (TURKEY) PROVINCE WITH GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS, INTERNATIONAL CENTRE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND FOOD QUALITY CONTROL (25.05.2017-27.05.2017).
Özet bildiri
3. ERTİN D. G., KARAKAYA AYTİN B., ÖZYAVUZ M., EDIRNE SARAÇLAR STREET PEDESTRIAN COMFORT ANALYSIS, INTERNATIONAL CENTRE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND FOOD QUALITY CONTROL (25.05.2017-27.05.2017).
Özet bildiri
4. KARAKAYA AYTİN B., ERTİN D. G., ÖZYAVUZ M., PREPARATION OF NOISE MAPS OF BALKAN CAMPUS OF TRAKYA UNIVERSITY (EDİRNE-TURKEY) BY USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS, INTERNATIONAL CENTRE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND FOOD QUALITY CONTROL (25.05.2017-27.05.2017).
Özet bildiri
5. GÜNEŞ M., ÖZYAVUZ M., PREPARATION OF NOISE MAPS OF NAMIK KEMAL UNIVERSITY CAMPUS(TEKİRDAĞ-TURKEY) BY USING GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS, INTERNATIONAL CENTRE OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND FOOD QUALITY CONTROL (25.05.2017-27.05.2017).
Özet bildiri
6. DÖNMEZ Y., ÖZYAVUZ M., ÇABUK S., Determination of Bioclimatic Comfort Zones for ProvinceKarabük (Turkey), International Conferance on Agriculture Forest Food Science and Technologies (15.05.2017-17.05.2017).
Özet bildiri
7. DÖNMEZ Y., ÖZYAVUZ M., ÇABUK S., Evaluation of Erosion Risk Situation with GeographicInformation systems of Karabük City Center (Turkey), International Conferance on Agriculture Forest Food Science and Technologies (15.05.2017-17.05.2017).
Özet bildiri
8. ÖZYAVUZ M., Şermet R., DÜNYA´DA UYGULANAN YEŞİL BİNA SERTİFİKA SİSTEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ (12.05.2017-13.05.2017).
Özet bildiri
9. ÖZYAVUZ M., Altıntaş U., ESENLER İLÇESİNİN YEŞİL ALANLARININ KENT PLANLAMASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, 2. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ (12.05.2017-13.05.2017).
Özet bildiri
10. DÖNMEZ Y., ÖZYAVUZ M., ÇORBACI Ö. L., KAMPÜS PLANLAMALARINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN ROLÜ: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ-DEMİR ÇELİK KAMPÜSÜ, 2. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ (12.05.2017-13.05.2017).
Özet bildiri
11. ÇABUK S., DÖNMEZ Y., ÖZYAVUZ M., SAfranbolu Kentinde PArkların Yeşil Alan Durumlarının Saptanmsı, 2. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ (12.05.2017-13.05.2017).
Özet bildiri
12. ERTİN D. G., KARAKAYA AYTİN B., ÖZYAVUZ M., Toplu Konut Bahçelerinin Peyzaj Tasarım İlkelerine Göre Değerlendirilmesi: Edirne Binevler Örneği, X. Uluslararası Sinan Sempozyumu (27.04.2017-28.04.2017).
Tam metin bildiri
13. ÇABUK S., DÖNMEZ Y., ÖZYAVUZ M., Safranbolu Bağ Evlerinin Sürdürülebilirliği ve Turizm İlişkisi, Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu (10.04.2017-12.04.2017).
Tam metin bildiri
14. ÖZYAVUZ M., DÖNMEZ Y., ÇABUK S., Tekidağ İli´nin Ekoturizm Potansiyeli ve Stratejiler, Uluslararası Taşköprü Pompeiopolis Bilim Kültür Sanat Araştırmaları Sempozyumu (10.04.2017-12.04.2017).
Tam metin bildiri
15. ÖZYAVUZ M., KARAKAYA AYTİN B., Açık ve Yeşil Alanların Kentsel Yaşam Kalitesine Etkisi: Tekirdağ-Süleymanpaşa Örneği, 4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi (20.10.2016-22.10.2016).
Tam metin bildiri
16. KARAKAYA AYTİN B., ERTİN D. G., ÖZYAVUZ M., Kent Kimliğinin Edirne Kaleiçi Yerleşim Alanı Özelinde Değerlendirilmesi, 4. Uluslararası Kentsel ve Çevresel Sorunlar ve Politikalar Kongresi (20.10.2016-22.10.2016).
Tam metin bildiri
17. ÖZYAVUZ M., CENGİZ B., Aproach to Preservation - Utilization to İğneada Longos Forests: Biosphere Reserves, 4. International Geography Symposium (23.05.2016-25.05.2016).
Tam metin bildiri
18. ÖZYAVUZ M., Kentsel Çevre Kalitesinin Bazı Bileşenlerinin Tekirdağ Örneğinde İrdelenmesi, 1. Uluslar arası Şehir Çevre Sağlık Kongresi (23.05.2016-25.05.2016).
Tam metin bildiri
19. ÖZYAVUZ M., Kentsel Açık ve Yeşil Alanların Kent Sağlığı Üzerine Etkileri, 1. Uluslar arası Şehir Çevre Sağlık Kongresi (11.05.2016-15.05.2016).
Tam metin bildiri
20. ÖZYAVUZ M., DÖNMEZ Y., ÇORBACI Ö. L., Açık ve Yeşil Alanların Doğal Afet Yönetiminde Kullanılabilirliği: Deprempark Örneği, International Symposium on Natural Hazards on Hazard Management (02.03.2016-04.03.2016).
Tam metin bildiri
21. KARAKAYA AYTİN B., ERTİN D. G., ÖZYAVUZ M., Environmental noise pollution in the City of Edirne-Turkey, MACODESU (18.09.2015-20.09.2015).
Özet bildiri
22. ÖZYAVUZ M., ŞİŞMAN E. E., KARAKAYA AYTİN B., Peyzaj Planlama ve Tasarımında “Sınırlamalar”, Uluslararası Sinan Sempozyumu (21.04.2015-22.04.2015).
Tam metin bildiri
23. ÖZYAVUZ M., KARAKAYA AYTİN B., ERTİN D. G., The Effects of Green Roofs on Urban Ecosystems, Greenage III (15.04.2015-17.04.2015).
Tam metin bildiri
24. DÖNMEZ Y., ÖZYAVUZ M., Examination of Temporal Changes of Karabuk City Center with Remote Sensing, Green Infrastructure and Sustainable Societies (08.05.2014-10.05.2014).
Tam metin bildiri
25. ÖZYAVUZ M., DÖNMEZ Y., Monitoring the Changing Position of Coastlines Using Information Technologies, an Example of Tekirdağ, Green Infrastructure and Sustainable Societies (08.05.2014-10.05.2014).
Sözlü Bildiri
26. BİLGİLİ B. C., ŞATIR O., MÜFTÜOĞLU V., ÖZYAVUZ M., Simplified Method for The Determination and Monitoring of Green Areas in Urban Parks Using Multispectral Vegetation Indices, Green Infrastructure and Sustainable Societies (08.05.2014-10.05.2014).
Sözlü Bildiri
27. SALICI A., ÖZYAVUZ M., BİLGİLİ B. C., Analysis of Changes in Vegetation Using Multitemporal Satellite Images, International Symposium on. Ecology and Environmental Problems (18.12.2013-20.12.2013).
Özet bildiri
28. ÖZYAVUZ M., BİLGİLİ B. C., ÇAVUŞOĞLU G., Temperature Distribution and Environmental Impact of Tekirdag Ataturk Forest Nature Park, VII. International Symposium on. Ecology and Environmental Problems (18.12.2013-20.12.2013).
Özet bildiri
29. HURMA H., ÖZYAVUZ M., CANKURT M., Korunan Alanların Sosyo- Ekonomik Degeri ve YöreHalkının Yararlanma Olanakları:İgneada Longoz Ormanları Milli Parkı Örnegi, Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girisimcilik Sempozyumu (03.05.2010-05.05.2010).
Tam metin bildiri
30. ÖZYAVUZ M., Sürdürülebilir Kalkınmada Biyosfer Rezervlerinin Önemi: İğneada Longoz Ormanları Örnegi, Uluslararası II. Trakya Bölgesi Kalkınma-Girisimcilik Sempozyumu (03.05.2010-05.05.2010).
Tam metin bildiri
31. KORKUT A., ÖZYAVUZ M., ŞİŞMAN E. E., Water Efficient Landscaping: Xeriscape., 1st International Congress on Global Climate Changes and Agriculture (28.05.2009-30.05.2009).
Poster
32. Yetim L., ÖZYAVUZ M., Changes in Landscape Characteristics in Coastal Towns, the Case of Tekirdağ, MEDCOAST (03.05.2005-05.05.2005).
Tam metin bildiri
33. ÖZYAVUZ M., Yazgan M., The İmportance Of The Plant Design in Highways In Respect Of Traffic Security And Landscape Architecture, II.Traffic and Road Safety International Congress (05.05.2004-07.05.2004).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ERTİN D. G., KARAKAYA AYTİN B., ÖZYAVUZ M., Tarihi Kentsel Peyzajın Edirne Tarihi Kent Merkezi Örneğinde Değerlendirilmesi, I. Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Kongresi, Ankara. (15.10.2015-17.10.2015).
Poster
2. ÖZYAVUZ M., Doğal Peyzaj Özelliklerinin Tekirdağ Örneğinde İrdelenmesi, I. Ulusal Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Kongres (01.10.2015-).
Poster
3. ÖZYAVUZ M., Tekirdağ Kentsel Sit Alanın Kültürel Peyzaj Özellikleri Yönünden İrdelenmesi, I. Ulusal Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Kongresi (01.10.2015-).
Poster
4. ÖZYAVUZ M., ŞİŞMAN E. E., BİLGİLİ C., Açık Ve Yeşil Alanların Kent Ekolojisine Etkisi, Tekirdağ Örneği, Ekoloji Sempozyumu (02.05.2013-04.05.2013).
Özet bildiri
5. ÖZYAVUZ M., Doğal Bitki Örtüsünün Önemi ve Peyzaj Mimarlığında Kullanımı, Ekoloji Sempozyumu (02.05.2013-03.05.2013).
Poster
6. ÖZYAVUZ M., ŞİŞMAN E. E., Tekirdağ Kent Gelişiminin Ekolojik ve Sosyo-Ekonomik Yapı Açısından Önemi, Sorunlar ve Önemi, Ekoloji Sempozyumu (02.05.2013-03.05.2013).
Sözlü Bildiri
7. ERTEKİN M., ÇORBACI Ö. L., ÖZYAVUZ M., Kurak ve Yarı Kurak Alanlarda Peyzaj Mimarlığı Uygulamaları, Kurak ve Yarı Kurak Alan Yönetimi Çalıştayı (05.12.2011-08.12.2011).
Tam metin bildiri
8. HURMA H., ÖZYAVUZ M., Ekosistem Yönetimi Yaklaşımının Türkiye’deki Korunan Alan Yönetiminde Uygulanma Olanakları, X. Ekoloji ve Çevre Kongresi (04.10.2011-07.10.2011).
Özet bildiri
9. ÖZYAVUZ M., HURMA H., Ganos Dağları (Tekirdağ)’ın Biyolojik Çeşitliliği ve Ekoturizm Olanakları, X. Ekoloji ve Çevre Kongresi (04.10.2011-07.10.2011).
Özet bildiri
10. ÖZYAVUZ M., HURMA H., İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Sulak Alan Ekosistemlerinin Biyolojik ÇEşitliliği, X. Ekoloji ve Çevre Kongresi (04.10.2011-07.10.2011).
Özet bildiri
11. Düşünen K., ÖZYAVUZ M., Tekirdağın Biyolojik Çeşitliliği, Tekirdağ İli Değerleri Sempzoyumu (02.05.2010-02.05.2010).
Tam metin bildiri
12. ÖZYAVUZ M., Doğal ve Kültürel Değerlerin Üç Boyutlu Sunum Teknikleri ile Görselleştirilmesi ޞarköy Örneği, Tekirdağ İli ޞarköy İlçesi Değerleri Sempozyumu (01.05.2010-01.05.2010).
Tam metin bildiri
13. ÖZYAVUZ M., ŞİŞMAN E. E., İğneada’nın Ekoturizm Potansiyeli ve Bölge Halkının Yararlanma Olanakları, 1. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Stratejileri Sempozyumu (16.10.2009-17.10.2009).
Tam metin bildiri
14. KORKUT A., Yetim L., ÖZYAVUZ M., Avrupa Peyzaj Sözleşmesi ve Yağmalanan Peyzaj Değerlerimiz, Peyzaj Mimarlığı Kongresi (22.11.2007-25.11.2007).
Tam metin bildiri
15. YILMAZ T., ÖZYAVUZ M., Yaya Bölgeleri’nin Trafik ve Yol Güvenliği Açısından Planlanması, Ankara-Sakarya Caddesi Yaya Bölgesi Örneği, Trafik ve Yol Güvenliği 4. Ulusal Kongresi (23.05.2007-25.05.2007).
Sözlü Bildiri
16. Erdinç L., ÖZYAVUZ M., Türkiye Adalarına Genel Bir Bakış, Korunan Doğal Alanlar Sempozyumu (01.01.2006-01.02.2006).
Poster
17. yazgan m. e., KORKUT A., BARIŞ M. E., erkal s., YILMAZ R., kamil g., ÖZYAVUZ M., Süs Bitkileri Üretiminde Gelişmeler, Ziraat Mühendisleri Odası VI. Teknik Kongresi (03.01.2005-07.01.2005).
Tam metin bildiri
18. ÖZYAVUZ M., Yetim L., Ülkemizdeki Arboretumlara Bir Kent Ormanı Niteliği Kazandrılması I. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi, I. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi (09.04.2004-10.04.2004).
Tam metin bildiri
19. KORKUT A., ÖZYAVUZ M., Yetim L., Tasarım Bitkilerinin Plantasyon Çalışmalarında Kullanılması: Tekirdağ Ziraat Fakültesi Yerleşkesi (Kampus) Örneği, II. Ulusal Süs Bitkileri Kongresi (22.10.2002-24.10.2002).
Tam metin bildiri
20. KORKUT A., YILMAZ R., ÖZYAVUZ M., Yetim L., Etli B., Işıklar (Ganos) Dağı’nın Rekreasyonel Olanaklarının Değerlendirilmesi, Türkiye Dağları I. Ulusal Sempozyumu (25.06.2002-27.06.2002).
Tam metin bildiri
21. KORKUT A., Yetim L., ÖZYAVUZ M., Etli B., Tekirdağ sahil Şeridinin Kıyı Turizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi, Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları IV. Ulusal Kongresi (03.05.2002-05.05.2002).
Tam metin bildiri
22. ÖZYAVUZ M., Etli B., Peyzaj Mimarlığının Tarihçesi ve Avrupa Peyzaj sözleşmesi Bağlamında Peyzaj Mimarlığı Eğitimi, Peyzaj Eğitimini Yeniden Düşünmek Semineri (02.05.2002-02.05.2002).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Sustainable Landscape Planning and Design, Yayın Yeri: Peterlang, Editör.
Uluslararası Kitap
2. Uluslar arası Mimarlık ve Tasarım Dergisi, Yayın Yeri: Bins Medya.
Uluslararası Dergi
3. Uluslar arası Mimarlık ve Tasarım Dergisi, Yayın Yeri: Bins Medya.
Uluslararası Dergi
4. Uluslar arası Mimarlık ve Tasarım Dergisi, Yayın Yeri: Bins Medya (01.06.2016-).
Uluslararası Dergi
5. Uluslar arası Hakemli Mimarlık ve Tasarım Dergisi, Yayın Yeri: Bins Medya.
Uluslararası Dergi
6. Advances in Landscape Architecture, Yayın Yeri: InTECH.
Uluslararası Kitap
7. Landscape Planning, Yayın Yeri: InTECH.
Uluslararası Kitap
Yayın Hakemlikleri
1. Uluslararası Mimarlık ve Tasarım Dergisi, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi
2. The Open Construction & Building Technology Journal, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Scopus, EI/Compendex, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open J-Gate, J-Gate, Genamics JournalSeek and MediaFinder®-Standard Periodical Directory.
3. Celal Bayar University Journal of Science, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Advanced Science Index
4. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Doaj
5. Environmental Monitoring And Assesment, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
6. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Ulusal Dergi
7. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
8. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi Infı Base Index
Ulusal Projeler
1. Osmanlıdan Günümüze Kent Çarşıları Kayseri Örneği, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 02.02.2016-02.04.2017.
2. Tekirdağ İlinin Biyoiklimsel Konforunun Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Analizi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.01.2016-.
3. Ganos (Işıklar) Dağı Ve Yakın Çevresinin Biyotoplarının Haritalanması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 03.04.2015-Devam Ediyor.
4. Karabük Üniversitesi Yerleşkesinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Modellenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 08.03.2015-01.11.2016.
5. Tekirdağ Kent Peyzajının Yapısı ve Kentsel Koridor Etkilerinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 05.01.2015-06.10.2016.
6. Tekirdağ İli Rekreasyon ve Turizm Alanlarının Belirlenmesi ve Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 11.11.2014-11.11.2016.
7. Kentsel Mekanlarda Çevre Kalitesinin Belirlenmesi Tekirdağ Örneğinde İrdelenmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 22.04.2014-30.12.2015.
8. Kentsel Park Ve Yeşil Alanlara Yönelik Kent Halkının Algısı Ve Tutumu: İstanbul,Tekirdağ,Kırklareli Örneği, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 17.03.2014-17.03.2015.
9. Tekirdağ Atatürk Ormanı Tabiat Parkının Sıcaklık Dağılımı ve Çevresel Etkisi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.01.2014-01.01.2015.
10. Safranbolu Kentinin Konut ve Site Alanlarının Yeşil Alan Durumlarının Saptanması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.01.2014-01.01.2015.
11. Tekirdağ Kenti Doğal ve Kültürel Değerlerinin Turizm ve Rekreasyon Açısından Değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.01.2013-01.09.2016.
12. Tekirdağ Kenti Konut ve Site Alanlarının Yeşil Alan Durumlarının Saptanması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 01.09.2010-01.09.2011.
13. Tekirdağ İli Şarköy İlçesinde Kırsal Turizme Yönelik Alan Kullanım Planlaması, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.09.2010-01.09.2011.
14. İğneada-Demirköy Arasında Yer Alan Istıranca Dağlarının Biyosfer Rezervi Olarak Planlanması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.09.2006-01.09.2008.
15. Doğal ve Kültürel Peyzaj Değerlerinin Kırsal Turizm Bağlamında İrdelenmesi Üzerine Bir Araştırma : Safranbolu Yörükköyü Örneği, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.09.2003-01.09.2006.
16. Arboretum Planlama İlkeleri ve Trakya Üniversitesi Güllapoğlu Arboretumu Peyzaj Planlama Çalışmaları, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 02.09.2002-02.09.2003.
17. Peyzaj Planlama Çalışmalarında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Kullanım Olanaklarının Tekirdağ Kıyı Şeridi Örneğinde Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.09.2002-01.09.2004.
18. Açık Kapalı Mekan Süs Bitkileri Fidanlık Tesis Projesi, KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE, Araştırmacı, 01.09.2002-01.09.2004.
19. Tekirdağ ve Çevresinde Yetişen Doğal ve Egzotik Ağaç ve Çalı Türlerinin Envanteri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.09.2001-01.09.2004.
20. Tekirdağın Yenilenmesi ve Geliştirilmesi Bağlamında Kentsel Sit Alanı İçindeki Tarihi Kent Peyzajının Koruma Amaçlı Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 01.11.2000-01.10.2001.
Ödüller
1. Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, TÜBİTAK, 2017.
2. Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Proframı Ödülü, TÜBİTAK, 2015.
3. Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü, NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, 2013.
4. Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Proframı Ödülü, TÜBİTAK, 2010.
Sanatsal Faaliyetler
1. 2. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ SERGİSİ (DEPREMPARK), Yer:Kocaeli, 12.05.2017-13.05.2017.
Karma
2. mail art, 23.03.2016-31.03.2016.
Karma
3. Lüleburgaz Yıldızları Yüeme Akademisi Mimari Proje Yarışması, 17.01.2016-07.04.2016.
Özgün
4. Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Mimari Proje Yarışması, 28.04.2015-21.07.2015.
Özgün
5. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Hizmet Binası, Meydan ve Çevresinin Düzenlenmesi Mimari ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması, 05.01.2015-17.04.2015.
Özgün
Üyelikler
BENA, Üye, 2014-.
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Üye, 2007-.
Katıldığı Kurslar
Erdas 8.1 Uzaktan Algılama Yazılımı, Yer:Ankara, 19.12.2005-25.12.2005.
Netcad 5.1 CBS Yazılımı.
Arcview 9.3 CBS Yazılımı.
Arcview 3.2 CBSYazılımı.
Minitab SPSS .